„Akademia Pana Kleksa” wyposażona jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz zabawki z atestem bezpieczeństwa. Dzieci do swojej dyspozycji mają bezpieczny ogród do zabaw na powietrzu. Tu nie ma miejsca na nudę, sztywne zasady i perfekcjonizm. Nasza Akademia jest miejscem, w którym Twoje dziecko rozwija swoją wyobraźnię i talenty,zdobywa nowe umiejętności, poznaje przyjaciół i wspaniale się bawi.
Praca wychowawczo - dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby Żabińskiej oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli. Ponadto, wykorzystywane są elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazanie zalet i walorów każdego dziecka, m.in.:
akademia_02
 • Pedagogika zabawy Klanza,
 • Innowacyjna metoda nauki czytania I.Majchrzak,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metody twórcze w aktywności ruchowej : ekspresja ruchowa Carla Orffa, ekspresja twórcza R.Labana, gimnastyka rytmiczna A.M. Kniesów, metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
 • Metody aktywne w edukacji muzycznej: Carla Orffa, B.Strauss,
 • Metoda w edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • Metody relaksacyjne,
 • Zabawy Fundamentalne,
 • Kinezjologia Edukacyjna P.Dennisona.
Ponadto, przedszkole „Akademia Pana Kleksa” proponuje szereg zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawy programowe nauczania przedszkolnego.
Są to zajęcia nieodpłatne nie wymagające dodatkowych kosztów.
 • logopeda
 • j.angielski
 • warsztaty plastyczne
 • rytmika
 • laboratorium pana kleksa
 • kuchcikowo
 • warsztaty taneczne
 • wycieczki
 • logopedę
 • warsztaty teatralne
 • koncerty

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, wykonywanie zadań indywidualnych, działalność plastyczna dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami, rozejście się dzieci do sal.
Rozmowy na tematy powiązane z aktualna tematyką, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne ,czynności samoobsługowe w łazience, dyżury, przygotowanie do śniadania.
Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową i programem nauczania, zajęcia i zabawy edukacyjne z dominacją aktywności językowej, matematycznej i artystycznej , zajęcia umuzykalniające, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, czynności samoobsługowe w szatni i łazience.
Relaksacja w grupach młodszych, kwadrans na bajkę w grupie starszej, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania w różnych sferach rozwoju, zabawy w terenie, czynności porządkowe, zabawy ruchowe,mycie rąk.
II danie obiadowe
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia plastyczne, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe , ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, podsumowanie z dziećmi wydarzeń dnia, rozmowy indywidualne z rodzicami.
Dzieciom zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00, pełne wyżywienie, wykształconą oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną, nowoczesną placówkę, logopedę, autorskie programy pisane przez naszych nauczycieli, współpraca z innymi placówkami i środowiskiem lokalnym.
Ponadto, przedszkole „Akademia Pana Kleksa” proponuje szereg zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawy programowe nauczania przedszkolnego.
Są to zajęcia nieodpłatne nie wymagające dodatkowych kosztów.